Mặt bằng căn hộ CH-07

Mã căn hộ
CH-07

Diện tích thông thuỷ

83,8m2

Diện tích tim tường

92,3m2

TOP