Mặt bằng căn hộ CH-10

Mã căn hộ
CH-10

Diện tích thông thuỷ

124,6m2

Diện tích tim tường

134,4m2

TOP