Mặt bằng căn hộ CH-09

Mã căn hộ
CH-09

Diện tích thông thuỷ

71,6m2

Diện tích tim tường

78,7m2

TOP