Mặt bằng căn hộ CH-08

Mã căn hộ
CH-08

Diện tích thông thuỷ

88,5m2

Diện tích tim tường

97,0m2

TOP