Mặt bằng căn hộ CH-06

Mã căn hộ
CH-06

Diện tích thông thuỷ

117,2m2

Diện tích tim tường

125,3m2

TOP