Mặt bằng căn hộ CH-05

Mã căn hộ
CH-05

Diện tích thông thuỷ

80,6m2

Diện tích tim tường

88,9m2

TOP