Mặt bằng căn hộ CH-04

Mã căn hộ
CH-04

Diện tích thông thuỷ

109,1m2

Diện tích tim tường

116,9m2

TOP