Mặt bằng căn hộ CH-03

Mã căn hộ
CH-03

Diện tích thông thuỷ

78,4m2

Diện tích tim tường

85,7m2

TOP