Mặt bằng căn hộ CH-02

Mã căn hộ
CH-02

Diện tích thông thuỷ

105,4m2

Diện tích tim tường

113,2m2

TOP