Mặt bằng căn hộ CH-01

Mã căn hộ
CH-01

Diện tích thông thuỷ

121,0m2

Diện tích tim tường

130,8m2

TOP